Consell Parroquial

Per tal de garantí el bon funcionament de la nostra Parròquia hi ha un Consell Parroquial format per 12 persones, entre els preveres i els laics. Cadascun d’aquests laics pertany a un moviment o col·lectiu el qual duu a terme una activitat dins de la mateixa parròquia: Donant algun servei al nostre barri, aglutinant la mainada fen-los participar en diverses activitat lúdiques o formatives, vetllant per les necessitats del barri, organitzar trobades, etc.

Tant mateix, quatre d’aquestes persones també són les encarregades de portar l’economia parroquial, administrant els diners procedents de donatius dels fidels, garantint així els serveis bàsics de funcionament de l’edifici parroquial o fent-los arribar als grups encarregats de donar suport econòmic i assistencial a les famílies més necessitades de les dues barriades on pertany la nostra parròquia.

CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS

Mn. Josep Teixidó Cuenca
Rector de la parròquia i president del Consell Pastoral Parroquial

Mn. Iurii Stasiuk (Vicari)

Mn. Guy-Martial Ondobo Mbassi (Adscrit)

Montserrat Illa i Fràbregas
Responsable de Càrites Parroquial

Francesc Hurtado i Artés
Editor del Full Parroquial i responsable de “Vida Creixent”

Tais Vàrgas i Castell
Representant del M. I.J.A.C (Moviment Infantil i Juvenil d’acció Catòlica)

Marta Miró i Olivé
Responsable de l’acolliment de Promesos (Cursets prematrimonials)

Jesús Jubero i Carranza
Responsable de l’acolliment de batejos i membre del Consell d’Economia

Josep López i Grané
Secretari del Consell Pastoral Parroquial i membre del Consell d’Economia

CONSELL PARROQUIAL D’ECONOMIA (SANT FRANCESC D’ASSÍS)

Mn. Josep Teixidó Cuenca (Rector)

Jesús Jubero i Carranza

Josep López i Grané