Evangeli

Diumenge 31 de Juliol

Llavors digué a tothom:
Vigileu!. Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses, perquè ni que algú tingués diners de sobres, els seus béns no li podrien assegurar la vida”. (Lluc 12, 15)

La persona es defineix pel que és i no pel que té.
Senyor, dóna’ns una mirada lúcida per a veure el que realment té valor en aquest món.