c/Tramuntana, 14

      08917 - Badalona

 Tel.: 649 685 409

informacio@parroquiabufala.cat

Consell Parroquial

Per tal de garantí el bon funcionament de la nostra Parròquia hi ha un Consell Parroquial format per 8 persones, entre els preveres i els laics. Cadascun d’aquests laics pertany a un moviment o col·lectiu el qual duu a terme una activitat dins de la mateixa parròquia: Donant algun servei al nostre barri, aglutinant la mainada fen-los participar en diverses activitat lúdiques o formatives, vetllant per les necessitats del barri, organitzar trobades, etc.

Tant mateix, tres d’aquestes persones també són les encarregades de portar l’economia parroquial, administrant els diners procedents de donatius dels fidels, garantint així els serveis bàsics de funcionament de l’edifici parroquial o fent-los arribar als grups encarregats de donar suport econòmic i assistencial a les famílies més necessitades de les dues barriades on pertany la nostra parròquia.

CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS

Mn. Richard Twagirimana

Francesc Hurtado i Artés

Tais Vàrgas i Castell

Jesús Jubero i Carranza

Josep López i Grané

Estrella Moure

Juan Casillas

Gabriel Álvarez

CONSELL PARROQUIAL D’ECONOMIA (SANT FRANCESC D’ASSÍS)

Mn. Richard Twagirimana (Rector)

Jesús Jubero i Carranza

Josep López i Grané

Desplaçat dalt de tot