c/Tramuntana, 14

      08917 - Badalona

 Tel.: 649 685 409

informacio@parroquiabufala.cat

Evangeli

Diumenge, 10 de Març
Diumenge IV de quaresma Cicle B

Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. (Jn 3, 17)

L’amor de Déu és universal, per a tota la humanitat.
El centre de la nostra fe és que Déu, en Jesús i per Jesús, crea, allibera i salva a tota la humanitat; no el càstig i la condemnació.

Desplaçat dalt de tot