c/Tramuntana, 14

      08917 - Badalona

 Tel.: 649 685 409

informacio@parroquiabufala.cat

Acolliment de baptismes

Els pares que desitgin batejar els seus infants a la Parròquia, deuran que comunicar aquesta intenció els dimecres en horari de despatx parroquial per tal de concretar els dies que hi ha disponibles per la celebració del bateig.

També, els pares assistiran a una xerrada prebaptismal a la parròquia en el dia i hora convinguda.

La xerrada és un acolliment de la comunitat als pares i al nou bateja, i té tres eixos principals:

Reflexiu. Per què volem batejar al fill?, quina és la relació amb Déu?, com podem transmetre la fe?,…

Informatiu: Quines activitats es fan a la parròquia?, que ofereix la parròquia?, en que ens pot ajudar?,…

Formatiu: Que significa el sagrament del baptisme?, a que ens comprometem?, quins símbols hi ha a la celebració i que signifiquen?, …

Desplaçat dalt de tot