c/Tramuntana, 14

      08917 - Badalona

 Tel.: 649 685 409

informacio@parroquiabufala.cat

Catequesis familiars

Des de la seva fundació, a la nostra parròquia, s’ha portat a terme el servei pastoral de la Catequesi Familiar.

HORARI: Dimarts de 18:15h a 19’30h durant dos anys.

DESTINATARIS: Infants a partir de 8 anys

INSCRIPCIONS: Última quinzena del mes de setembre

INICI: 18 d’octubre

PRIMERES COMUNIONS: Tenen lloc la primera quinzena de maig.

TEMÀTICA: Catecisme “Jesús és el Senyor” i quadern de fitxes:

Finalitzada cada sessió, infants i catequistes dediquen una estona a la pregària en grup.

OBJECTIUS: Fomentar en l’infant una formació humana amb valors de: solidaritat, bondat, ajuda; a través del missatge de Jesús.
Ajudar als infants en la seva formació en la Fe, a la vida sagramental i de comunitat, sobre tot la seva participació en l’Eucaristia, que aniran madurant al llarg dels dos anys de preparació.

ALTRES RECURSOS: Vídeos i films sobre la vida de Jesús i altres temes catequètics, celebració de festes per fomentar l’amistat entre pares, infants i catequistes.

MISSES FAMILIARS: Celebrem l’Eucaristia dominical amb la comunitat parroquial un cop al mes, pares, infants i catequistes. Aquestes Eucaristies són especials en els temps forts: Nadal i Pasqua.

FORMACIÓ DE PARES: Estem segurs que els pares són els actors principals en el camí de la fe dels seus fills. És per això que ens preocupa la seva formació cristiana. Un cop al trimestre, es porta a terme unes xerrades formatives.

CATEQUISTES: El grup de catequistes el formen persones voluntàries de la comunitat cristiana de la parròquia, que viuen la fe i la volen transmetre amb il.lusió i compromís.

Desplaçat dalt de tot